De mest basale linux kommandoer

Jeg faldt over denne danske liste med Linux komandroere! Den kan være nyttig hvis du er ny til linux. Håber den kan bruges!

A

alias = Lav dit eget navn til en kommando, dette betyder at du kan omdøbe fx mkdir til lavmappearch = Viser hvilken arkitektur styresystemet er lavet til

B

bash – start en BourneAgainShellbc = lommeregner til konsollenbunzip2 = udpakker .bz2 filer, svarer til tar xjf

C

cat = viser indholdet af en fil på skærmencd = går ned i en mappe af det navn der skrives bagefter. “cd ..” går et niveau op. (samme kommando bruges i DOS/cmd)chgrp = ændrer grupper forbundet til en filchmod = ændrer tilladelser og kan typisk kun gøres på en root konto. Chmod 777 giver alle fund kontrol over filen.chown = ændrer ejeren af filencjpeg = komprimerer et billede til .jpg formatclear = rydder skærmen (samme gælder for DOS og cmd)cp = kopier en fil (fx. cp /home/bruger/enfil.txt /home/bruger/enmappe/) (copy i DOS/cmd)cpio = kopierer filer fra eller til et arkiv (en komprimeret mappe)csh = C shell

D

date = Viser dato og tid, kan også bruges til at ændre dennedc = lommeregner i konsollendf = viser fri plads på harddiskendiff = finder forskellen på to filerdiff3 = finder forskellen på 3 filerdig = finder info på DNS serveredir = viser indholdet af den mappe du befinder dig i nu (samme kommando bruges i DOS/cmd)djpeg = pakker en jpg fil ud til en billedfildmesg = viser eller ændrer på kernel ring bufferen (kan være farlig i de forkerte hænder)dnsdomainname = viser systemets DNS domænenavndu = viser plads på harddisken der er brugt

E

echo = viser en linje teksted = en editor i stil med EDIT der findes i DOS/cmdelinks = en internetbrowser der kun duer til tekstemacs = start emacs editorenenv = viser stien til den mappe du befinder dig ieject = kan bruges til at skubbe disken ud på et optisk drev.

F

factor = viser et tals faktorerfdisk = program til opsætning af diske, en nemmere udgave er cfdiskfind = søg efter en fil.finger = viser information om brugerefirefox = starter firefox browseren, kræver et GUI installeret og bruges til at debugge browseren med. Kommandoen kan også bruges som genvejfree = viser hvor meget RAM der er ledigt

G

grep = leder efter en tekst(steng) eller et udtryk i en filgunzip = udpakker .gz filer (ikke .tar.gz)gzip = komprimerer til en gzip fil

H

halt = stopper systemethdparm = viser og konrollerer parametre for harddiske(n)head = viser de første 10 linjer af en filhostname = viser og kontrollerer computernavnethistory = viser hvilke kommandoer der er blevet brugthttpd = starter Apace serveren

I

identify = beskriver formatet og andre ting på billedfilerid = viser information om pågældende bruger eller den nuværende brugerifconfig = viser netværks- og hardwareadresser

K

kill = afslutter en proces (ala ctrl + alt+ delete -> processer -> program -> afslut proces i windows)

L

links = se elinksln = opretter et link til et mållocate = finder en fil.login = siger sig selv.ls = viser indholdet i en mappelynx = starter lynx tekstbrowseren (denne virker som en normal internetbrowser, men kun med tekst)

M

man = til programmer der indeholder “man pages”. Disse kan svare nogenlunde til enhjælpefil i windowsmkdir = opretter en mappe (md i DOS/cmd)mkfs = opret et filsystem på et drevmoo = et påskeæg, hvor en ko bliver vist på skærmen, prøv selv…mount = mounter et filsystem eller en enhed (fx. USB diske osv)mt = bruges til bånddrevmv = flyt på og/eller omdøb filer

N

nano = teksteditor i stil med notepad, på nær at det kører fra konsollen, er faktisk ok at bruge til at programmere i assembly eller C hvis ikke man har vincftp = konsolbaseret FTP browsernetstat = viser detaljeret information om processer der bruger netværket og hvilke porte disse bruger.

P

ping = pinger et mål der angives. Virker som i DOS/cmd, dog med lidt anderledes parametre.passwd = kan tildele og ændre en brugers passwordps aux = hviser hvilke programmer der kører uden at vise hvilken bruger der kører programmetps -x = Viser alle applikationer der bliver kørt på maskinen

R

resize = Hvis man bruger XTerm, kan man bruge denne kommando til at ændre vinduets størrelsereboot = genstarter systemet (kun root kan gøre dette medmindre man bruger sudo)rename = omdøber filerrmdir = fjern en mapperm = fjerner mapper og filer

S

screen – bruges til at skabe en terminal session der kan attached og deattaches på tværs af normale sessioner.service = bruges på RedHat baserede distributioner til at starte, stoppe eller vise status på en servicesh = kan bruges til at åbne og ekskevere shell filer, eksempler er grafikkortdrivere fra ATI, samt linux-installationen fra UT 2003/2004su = bliv superbruger (root), og kan bruges til at skifte mellem brugere

T

tail = viser de sidste 10 linjer af en fil.tar = opretter et arkiv, kan også bruges til at udpakke arkiver med fx. tar xf (tar.gz filer), tar xjf (.bz2 filer)telnet = brugerflade til telnet protokollen (kan stadig bruges til at komme ind på BBS’ere og andet sjovt)

U

umount = unmounter filsystemer fra hierakietuname = viser systeminformation, samt kernelversionuntar = udpakker .tar filerunzip = udpakker .zip filerupdatedb = opdaterer databasen til locateuseradd = kan bruges til at tilføje og fjerne brugereusers = viser hvem der er logget ind

V

vi = start vi editorenvim = start vim editoren

W

w = viser hvem der er logget ind og hvad de laverwc = ordoptælling på en filwget = en downloader (ligesom en browser, bare kun med det der skal til for at downloade). Denne er megahammerhurtig til at hente filer med og kan udnytte ca. 98% af ens forbindelse.whereis = finder en kommando eller en filwho = viser hvem der er logget påwhoami = Viser hvilket brugernavn man er loggt ind som

Z

zip = et komprimeringsprogram der findes til næsten alle styresystemer. Er kompatibelt med PKZIPzipinfo = viser detaljerede informationer om et zip arkiv

Der findes denne side:  http://ss64.com/ ! Den er let at finde rundt på, samt den er lidt mere uddybende. – Dog er på den engelske